หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ทต.เขาบางแกรก รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี   2 0 16 ก.ค. 2562
อบต.บ่อยาง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี   5 0 16 ก.ค. 2562
อบต.ท่าโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   12 0 16 ก.ค. 2562
อบต.หนองกลางดง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   6 0 16 ก.ค. 2562
อบต.เกาะเทโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   1 0 16 ก.ค. 2562
ทต.หนองขาหย่าง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   4 0 16 ก.ค. 2562
อบต.บ้านไร่ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    3 0 13 ก.ค. 2562
อบต.น้ำซึม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    8 0 13 ก.ค. 2562
อบต.ทองหลาง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    4 0 13 ก.ค. 2562
อบต.หนองฉาง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    3 0 13 ก.ค. 2562
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 183