หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า   29885 176 10 ก.ค. 2563
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย   9 0 10 ก.ค. 2563
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย   11 0 9 ก.ค. 2563
อบต.ทุ่งพง สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   23 1 3 ก.ค. 2563
อบต.ดงขวาง ดูแลกายและใจ... ในหน้าหนาว    3090 6 1 ก.ค. 2563
อบต.บ่อยาง อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   872 0 30 มิ.ย. 2563
อบต.ดงขวาง ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรไทย   3738 11 30 มิ.ย. 2563
อบต.น้ำรอบ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อบต.   1095 1 26 มิ.ย. 2563
อบต.ทุ่งนางาม ยุงเยอะมาก   14 1 26 มิ.ย. 2563
ทต.ตลุกดู่ รบกวนสอบถาม   26 1 24 มิ.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 189