หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 

1. ด้านการคมนาคม
2. ด้านสาธารณูปโภค
3. ด้านเทคโนโลยี
4. ด้านการบริการประชาชน
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

เขียนโดย   คุณ บ้านแต้

วันที่ 16 พ.ค. 2556 เวลา 16.33 น. [ IP : 125.25.202.229 ]  
 

ด้านระบบน้ำปะปา                            

เขียนโดย   คุณ มดแดง

วันที่ 8 พ.ค. 2558 เวลา 13.33 น. [ IP : 125.25.202.64 ]  
 

2.ด้านสาธารณูปโภค

โดยเฉพาะ ระบบน้ำปะปา ทำไมน้ำปะปาไม่ค่อยไหล หรือไหลก็เบามาก  ทราบมาว่าเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา ชาวบ้านบางบ้านถึงขั้นต้องซื้อน้ำกิน น้ำใช้ กันเลย

ขอความกรุณาท่านนายกเทศบาลฯ สั่งการให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง หากเรื่องนี้มิได้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลไผ่เขียวต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

เขียนโดย   คุณ คนใช้น้ำ

วันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 15.26 น. [ IP : 171.96.183.245 ]  
 

คุณ คนใช้น้ำ
หมู่ที่เท่าไรคะ จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไข                              

เขียนโดย   คุณ อบต.ไผ่เขียว

วันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 10.30 น. [ IP : 125.25.202.199 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)