หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของ TT&T 8 แห่งได้แก่ หมู่ที่ 2, 4,8, 12, 14, 20, 21, 22
หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย 23 แห่ง
 
 
จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 25 หมู่บ้าน
 
มีประปาใช้ 25 หมู่บ้าน
 
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 3 แห่ง (โรงหล่อพระ, กลุ่มทำสร้อยสแตนเลส, ตีมีดหมู่ที่ 10)
ชโรงสี จำนวน 4 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 22 แห่ง (ปั๊มหัวจ่าย 1 แห่ง)
ร้านค้า จำนวน 100 แห่ง
ร้านตัดผม จำนวน 7 แห่ง
อู่ซ่อมรถ จำนวน 9 แห่ง
กิจการห้องเช่า จำนวน 10 แห่ง
ฟาร์ม จำนวน 2 แห่ง (ฟาร์มจระเข้ , ฟาร์มไก่)
โรงงานน้ำงานน้ำตาลมิตรเกษตร จำนวน 1 แห่ง
 
การรวมกลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มอาชีพทอเสื่อ หมู่ 11, 23
กลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ 7, 11
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ 1 - 25
กลุ่มผู้เลี้ยง โคเนื้อ หมู่ 10
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1 - 25
หมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 15 หมู่บ้าน
ศูนย์ สาธิตการตลาด จำนวน 2 แห่ง หมู่ 2, 10