หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 

ศพด.บ้านคลองข่อย
 
  ศพด.บ้านคลองข่อย
 
จำนวนภาพ : 3  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 471   ท่าน
 

ศพด.บ้านทุ่งสงบ
 
  ศพด.บ้านทุ่งสงบ
 
จำนวนภาพ : 4  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 376   ท่าน
 

รพ.สต.ไผ่เขียว
 
  รพ.สต.ไผ่เขียว
 
จำนวนภาพ : 2  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 532   ท่าน
 
   1      2      3      4     (5)     6      7   


 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 เม.ย. 2556