หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

ศพด.บ้านคลองข่อย
 
  ศพด.บ้านคลองข่อย
 
จำนวนภาพ : 3  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 286   ท่าน
 

ศพด.ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
 
  ศพด.ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
 
จำนวนภาพ : 4  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 213   ท่าน
 

รพ.สต.ไผ่เขียว
 
  รพ.สต.ไผ่เขียว
 
จำนวนภาพ : 2  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 271   ท่าน
 
   1      2      3      4     (5)     6      7   


 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 เม.ย. 2556