หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
นางลิลลักษณ์ สังขินท์
ปลัด อบต.ไผ่เขียว
โทร : 081-2806293
 
นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
โทร : 087-8390884
 
สำนักปลัด
 
นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-4280229


นายวิทูร เขม้นเขตรการณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-8070993


นางสาววัชรี อินทจร
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 097-9589908


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวขนิษฐา ทองอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 080-8455755


นางสิริพร มั่นคง
นิติกร
โทร : 092-9699791


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย