หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
ตำบลไผ่เขียว มีสภาพสังคมที่เรีบยบง่าย ชาวบ้าน อยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นศูนย์กลาง และเป็นสิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวบ้านในตำบล
 
 
วัดดอนตาเสา หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา
วัดทุ่งสงบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
วัดวังบุญ หมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ
วัดทุ่งมน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน
วัดบึงยาว หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง
วัดทุ่งยาว หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว
วังหนองรัก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก
วัดคลองข่อย หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย
วัดหนองเข้ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้
วัดหนองบำหรุ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบำหรุ
วัดเขาถ้ำพระสถิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบำหรุ
วัดบ่อชุมแสง หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง
วัดชุมม่วง หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น
.วัดป่าปิยะมงคล หมู่ที่ 23 บ้านใหม่มงคล
สำนักสงฆ์เขาลูกไก่เทพนิมิตร หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
สำนักสงฆ์เขากวางทอง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
สำนักสงฆ์ถ้ำเขากวางทอง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมถ้ำเขากะจี หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
สำนักสงฆ์ถ้ำภังคณีธรรมานุสรณ์ (ถ้ำเขากะจี) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
สำนักสงฆ์พระชนกจักรี หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ
สำนักสงฆ์ถ้ำเขาพระ หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ
สำนักสงฆ์โค้งตาคลี หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลีพัฒนา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง (หมู่ 2)
สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง (หมู่ 10, 11)
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
รถ รับ-ส่งผู้ป่วย (EMS) ประจำตำบล 3 คัน
 
 
 
ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม (หมู่ที่ 11,16,20,23 )
ประเพณีบุญออกพรรษาตักบาตรเทโว จัดขึ้นในเดือน ตุลาคมของทุกปี
 
 
โรงเรียนในตำบลมี 8 แห่ง
  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ หมูที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
  โรงเรียนวัดวังบุญ หมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ
  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง หมู่ที่ 24 บ้านป่าไผ่ใหญ่
  โรงเรียนบ้านหนองเข้ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน
  โรงเรียนบ้านหนองรัก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก
  โรงเรียนบ้านวังเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง
  โรงเรียนบ้านคลองข่อย หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 5 แห่ง    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสงบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรัก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองข่อย หมู่ที่ 11 านคลองข่อย
 
      
 
จุดตรวจประจำตำบล 1 แห่ง (บ้านคลองข่อย)
สมาชิก อปพร. 84 คน