หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 34 สาย
ถนนลาดยาง 14 สาย
ถนนลูกรัง 112 สาย
ถนนดิน 17 สาย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    
  ลำน้ำ , ลำห้วย 13 แห่ง
  ลำคลองสายหลัก 5 แห่ง
  บึง 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
  ฝาย 51 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น / บ่อบาดาล 239 แห่ง
  เหมืองส่งน้ำ 18 แห่ง
  สระเก็บน้ำประจำไร่นา 560 แห่ง
  สระเก็บน้ำสาธารณะ 27 แห่ง
  อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
 
 
 
 
จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า 25 หมู่บ้าน
 
 
 
มีประปาใช้ 25 หมู่บ้าน
 
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของ TT&T 8 แห่งได้แก่ หมู่ที่ 2, 4,8, 12, 14, 20, 21, 22
หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย 23 แห่ง
จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า 25 หมู่บ้าน
 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 3 แห่ง (โรงหล่อพระ, กลุ่มทำสร้อยสแตนเลส, ตีมีดหมู่ที่ 10)
โรงสี 4 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 22 แห่ง (ปั๊มหัวจ่าย 1 แห่ง)
ร้านค้า 100 แห่ง
ร้านตัดผม 7 แห่ง
อู่ซ่อมรถ 9 แห่ง
กิจการห้องเช่า 10 แห่ง
ฟาร์ม 2 แห่ง (ฟาร์มจระเข้ , ฟาร์มไก่)
โรงงานน้ำงานน้ำตาลมิตรเกษตร 1 แห่ง
 
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1 - 25
กลุ่มอาชีพทอเสื่อ หมู่ 11, 23
กลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ 7, 11
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ 1 - 25
กลุ่มผู้เลี้ยง โคเนื้อ หมู่ 10
หมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 15 หมู่บ้าน
ศูนย์ สาธิตการตลาด จำนวน 2 แห่ง หมู่ 2, 10