หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2562  
 

ตามที่ ผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ในเดือน มิถุนายน 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรวดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว มีผู้มาประชุม  คน ไม่มาประชุม - คน มีผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 11.37 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย