หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  สถิติ
 

 
รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  
 

รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 16.02 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 16 ท่าน