หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 

 
<<
>>
X
ประจำเดือน ตุลาคม 2555
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ประจำเดือน ธันวาคม 2555
ประจำเดือน มกราคม 2556
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ประจำเดือนมีนาคม 2556
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 14.31 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 163 ท่าน