หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาคามขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)