หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ 2562 [ 8 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 709  
 
คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 26 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 112  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 27 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 127  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 8 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 122  
 
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 [ 12 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 247  
 
  (1)     2