หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ระบบ e-service องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2