หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 12 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)