หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
 
ที่ปรึกษานายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
   
 
- การเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-)
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)(-)
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
   
   
 
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานจัดการมูลฝอยแ ละสิ่งปฏิกูล