หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำซึม   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซอยตรงข้ามวิหารแก้ว วัดท่าซุง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม   10 ต.ค. 2556 475
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำซึม   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนดินซอยบ้านนายบกหมู่ที่ 1 ต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   10 ต.ค. 2556 482
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.หนองฉาง   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นั   10 ต.ค. 2556 476
หลักประกันสุขภาพ ทต.หนองฉาง   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง   9 ต.ค. 2556 593
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   ประมวลภาพ การทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล   9 ต.ค. 2556 562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   เทศบาลตำบลพลวงสองนางจัดงานประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว ประจำปี 2556   8 ต.ค. 2556 514
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่เขียว   โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน   7 ต.ค. 2556 625
ข่าวกิจกรรม อบต.ระบำ   โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัตเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   7 ต.ค. 2556 1109
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.น้ำซึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น   4 ต.ค. 2556 793
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลเนินเเจง   4 ต.ค. 2556 771
<< หน้าแรก...     2889      2890      2891      2892     (2893)     2894      2895      2896      2897     ....หน้าสุดท้าย >> 3139/td>