หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เมืองการุ้ง   ประกาศเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง   5 ส.ค. 2558 437
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ม.9)   5 ส.ค. 2558 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายดงคู-ฝายนายดม)   5 ส.ค. 2558 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต คสล. หมู่ 10)   5 ส.ค. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้า ม. 5)   5 ส.ค. 2558 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ม. 1)   5 ส.ค. 2558 225
ราคากลาง ทม.อุทัยธานี   ส่งประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ   5 ส.ค. 2558 288
ราคากลาง ทม.อุทัยธานี   ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ   5 ส.ค. 2558 335
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.อุทัยธานี   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558   5 ส.ค. 2558 284
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถ.เทศบาล 4   5 ส.ค. 2558 290
<< หน้าแรก...     2889      2890      2891      2892     (2893)     2894      2895      2896      2897     ....หน้าสุดท้าย >> 3430