หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองฉาง   ข้อมูลการแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕    4 ก.ย. 2555 2365
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองนางนวล   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์   31 ส.ค. 2555 3629
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองยายดา   โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย สุขภาพ ใจ ดี    31 ส.ค. 2555 2219
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองยายดา   ประชุมจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุตำบลหนองยายดา   31 ส.ค. 2555 2224
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองยายดา   กิจกรรม อบต.หนองยายดา   31 ส.ค. 2555 2148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองนางนวล   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายป้อมตำรวจ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10   31 ส.ค. 2555 2314
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพ คนชรา เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2555   30 ส.ค. 2555 2111
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมเข้า   ข่าวประชาสัมพันธ์   30 ส.ค. 2555 2522
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   ประมวลภาพ โครงการเปิดธนาคารขยะชุมชน   29 ส.ค. 2555 2888
มติ ก.อบต.จ. / ก.ท.จ. อบต.หนองกระทุ่ม   รายงานการประชุมก.อบต.อุทัยธานีครั้งที่8/2555   29 ส.ค. 2555 3431
<< หน้าแรก...     2886      2887      2888      2889     (2890)     2891      2892      2893      2894     ....หน้าสุดท้าย >> 3038/td>