หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทัพทัน   ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้อยู่ในกลุ่มติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   25 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ทัพทัน   ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566   25 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   เก็บขยะอันตราย   24 มิ.ย. 2565 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   พ่นยาฆ่าเชื้อ​เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด​19​    24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   พ่นยาฆ่าเชื้อ​เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด​19​    24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   พ่นยาฆ่าเชื้อ​เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด​19​    24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองสระ   ประชาสัมพันธ์ ประกาศสัดส่วนประชุมประชาคมระดับตำบล และประกาศกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล    24 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ตลุกดู่   ลงพื้นที่สำรวจจุดวางท่อระบายน้ำและสำรวจผิวถนนจราจร หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่   24 มิ.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.อุทัยธานี   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565   24 มิ.ย. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยคต   ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ   24 มิ.ย. 2565 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6,000