หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว   2 มี.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - 817 อุทัยธานี   2 มี.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   กิจกรรม อถล.อบต.ทุ่งนางาม   2 มี.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกลำคลอง ภายในตำบลหนองยายดา คลองหน้าฝายตาเปื่อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี   2 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ มข. 2527) บริเวณบริเวณนานายสุเทพ สุคง หมู่ที่ 1 บ้านดอนลำโพง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จัง   2 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ มข. 2527) บริเวณนานายสมศักดิ์ พลพัฒน์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน    2 มี.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากวัดหนองกระดี่นอก ถึงวัดหนองกระดี่ใน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา    2 มี.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน   2 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ มข. 2527) บริเวณนานางประเชิญ บุญวันต์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน   2 มี.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองยาง   อบต.หนองยาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564   2 มี.ค. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,574