หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   11 ก.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสรวง   โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    11 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๓   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง มาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   11 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ก.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ระบำ   ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3    11 ก.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,880