หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  28 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันสำหรับรถบรรทุกน้ำของสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง 20 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 บ้านใหม่มงคล ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันสำหรับรถบรรทุกน้ำของสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ส.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 81-1438 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  24 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประปา จำนวน 10 รายการ ของระบบประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 4 นิ้ว ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ ตำบลไผ่เขียว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 96