หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ นมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน นมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะพื้นคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ อบต.ไผ่เขียวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ก.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (รถแบ็คโฮว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน นมยูเอชที ขนาด 200 มล. รสจืด (ชนิดกล่อง) ระหว่างวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ส.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ นมยูเอชที ขนาด 200 มล. รสจืด (ชนิดกล่อง) ระหว่างวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ส.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  9 ส.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดดินวางท่อประปา พร้อมซ่อมแซมจุดประปา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ และหมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ส.ค. 2564 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 106