หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ - 2643 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0665 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว   13 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น ตำบลไผ่เขียว   13 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0665 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านคลองข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  7 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟเกลียว LED 12 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ก.พ. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 82