หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5746 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กฉาก, ใบเจียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563  2 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านทุ่งสงบ ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,227.50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว  31 มี.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-2643 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563  30 มี.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค AMWAY ขนาด 1 ลิตร จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซัมเมอร์ส ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ และหมู่ที่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลไผ่เขียว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 185