หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4076 อุทัยธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจาทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   15 พ.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว   15 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   1 เม.ย. 2562 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 117