หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์ สร้างสัมพันธ์ สายใยรักให้ครอบครัว  
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 72,500บาท เพื่อจัดทำโครงการ ดูแลหญิงตั้งครรภ์  สร้างสัมพันธ์  สายใยรักให้ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในการในการร่วมมือดูแลหญิงตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดและหลังคลอดได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์และคลอดทำให้เด็กแรกเกิดได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ โดยมี นายชูชีพ สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมี นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 11.35 น. โดย คุณ วนิดา สะมะถะเขตรการณ์

ผู้เข้าชม 544 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย