หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
อสม.น้อยในชุมชน  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 26,600 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านวังเกษตร เพื่อจัดทำโครงการ อสม.น้อยในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 225 คน เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2556 โดยมี นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 15.58 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 2825 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X