หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556  
 

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  2556  จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา     และส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย  ซึ่งเป็นการดำรงไว้ในประเพณีวัฒนธรรมของไทยสืบ  โดยร่วมกับผู้นำชุมชน  ประชาชนตำบลไผ่เขียว  ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ในวัด  สำนักสงฆ์  และแม่ชีในสำนักแม่ชีในเขตพื้นที่ตำบลไผ่เขียว  กำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษา  ในวันที่  19  กรกฎาคม  2556 เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 11.28 น. โดย คุณ สุนันทา สุขเกษม

ผู้เข้าชม 2246 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย