หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เขียว  
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยนายชูชีพ  สารีนนท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เขียว เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เขียว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 16.23 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย