หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่เขียว) ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายชูชีพ  สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 สว่างอารมณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่เขียว) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 14.43 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย