หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการผู้ปกครองใส่ใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ำ (คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย)  
 

ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย ได้จัดทำโครงการ ซึ่งรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จำนวน 9,250 บาท  โดยมีนายชูชีพ  สารีนนท์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว  ประชาชนหมู่ 11 ร่วมโครงการ และมีวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย  ในวันที่ 25เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองข่อย ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 16.01 น. โดย คุณ ภาวิไล เขมันเขตกิจ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย