หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยจะมีการฉีดพ่นหมอกควัน วัดและโรงเรียนภายในตำบลไผ่เขียว ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 11.06 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย