หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
พิธีไหว้ครู ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรัก  
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรัก นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูกับทางโรงเรียนบ้านหนองรัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10.31 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย