หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 

 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร , ซ่อมแซมถนนหินคลุกผิวจราจร ,ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง , ซ่อมแซมถนนไหล่ทาง คสล. ลงลูกรัง , ซ่อมแซมถนน คสล. และซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในตำบลไผ่เขียว หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 25 จำนวน 33 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร , ซ่อมแซมถนนหินคลุกผิวจราจร ,ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง , ซ่อมแซมถนนไหล่ทาง คสล. ลงลูกรัง , ซ่อมแซมถนน คสล. และซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในตำบลไผ่เขียว  หมู่ที่  1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 25  จำนวน  33  โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 19.16 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 60 ท่าน