หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 

 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ (สายทางบ้านดอนใหญ่ - ทางหลวง 3456) ตำบลไผ่เขียว  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ (สายทางบ้านดอนใหญ่ - ทางหลวง 3456) ตำบลไผ่เขียว  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 22.34 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน