หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 


 
ประชุมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สว่างอารมณ์ เขต 2 นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว รอง นายก อบต.ไผ่เขียว  ปลัด อบต.ไผ่เขียว และผู้นำชุมชน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ งบประมาณบ้านพอเพียงชนบท งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 11 ครัวเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 10.54 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 71 ท่าน