หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565  
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายกมล ขุนารักษ์ ประธานสภา อบต.ไผ่เขียว เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อรายงานสถานะทางการคลัง ยอดเงินสะสมและเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน และอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายชูชีพ สารีนนท์ ประธานที่ปรึกษานายก อบต. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 15.33 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X