หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 

 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๕  
 

ด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งให้เป็นไปอย่างประหยัด และเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งให้ประชาชน มีน้ำอุโภคบริโภคไว้ใช้ตอนฤดูแล้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารถภัยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลไผ่เขียว นำโดยท่านนายกชูชาติ สารีนนท์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ บ้านวังบุญ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่เขียวร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านวังบุญ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 13.34 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X