หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประกาศ เรื่อง ประกาศลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประกาศลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 14.19 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน