หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 2563  
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ สารีนนท์ นายก อบต.ไผ่เขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางลิลลักษณ์ สังขินท์ ปลัด อบต. นางถิรนันท์ สุพรรณคำ รองปลัด อบต. ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อติดตามงานตามนโยบายผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 15.36 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 139 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X