หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5

อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ภายใต้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

           องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการ พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล CG อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

          การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 96 คน โดยอบรมทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมภัทรวดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนวพล  นวกุลพันธ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
(1) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
(2) เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(3) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
(4) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 10.36 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X