หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5

อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 


 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเทถนนคอนกรีตหลังท่อและก่อสร้างทางระบายน้ำตัวยู พร้อมเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง (สายทางคลองลำปางเหนือ - บ้านคลองลำปาง) ตำบลไผ่เขียว  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเทถนนคอนกรีตหลังท่อและก่อสร้างทางระบายน้ำตัวยู พร้อมเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง (สายทางคลองลำปางเหนือ - บ้านคลองลำปาง)  ตำบลไผ่เขียว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 15.00 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน