หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5

อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นโครงการ กิจกรรม ในการปรับปรุงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14.18 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X