หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5

อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  
กิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่เขียว  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 24  กันยาน 2563 ทาง อบต.ไผ่เขียว ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี  2562 รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมี นายชูชีพ สารีนนท์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ,นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ,นายเก่ง  หมั่นเขตรกรณ์ รองนายก อบต.ไผ่เขียว ,นางลิลลักษณ์  สังขินท์ ปลัด อบต.ไผ่เขียว ,นางถิรนันท์ สุพรรณคำ รองปลัด อบต.ไผ่เขียว และน.ส.วัชรี  อินทจร นักพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานโดย นายเจษ  ญาเพชรน้อย นายเจษ ญาเพชรน้อย ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลไผ่เขียว  ณ ห้องประชุมภัทรวดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 10.45 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X