หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ระกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส อน.ถ. 39 - 0050 สายทางโรงเรียนบ้านหนองเข้ - บ้านยางย้อย หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส  อน.ถ. 39 - 0050 สายทางโรงเรียนบ้านหนองเข้ - บ้านยางย้อย หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15.01 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน