หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร (ชนิด 1 ช่องทาง) จำนวน 42 ท่อน พร้อมประตูน้ำและลงลูกรังหลังท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร (ชนิด 1 ช่องทาง) จำนวน 42 ท่อน พร้อมประตูน้ำและลงลูกรังหลังท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 16.42 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 5 ท่าน