หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  
 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายก อบต.ไผ่เขียว พร้อมด้วย นายปรีชา  มณีพูนทรัพย์ นายเก่ง หมั่นเขตกรณ์ รองนายก อบต.ไผ่เขียว นายสมหวัง  ม่วงสุข เลขานุการนายก อบต.นางลิลลักษณ์  สังขินท์ ปลัด อบต. นางถิรนันท์ สุพรรณคำ รองปลัด อบต. ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายในเดือนที่ผ่านมาและปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 16.39 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 162 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X