หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
กิจกรรม โครงการอบรมแกนนำเยาวชน 4 ดี สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่เขียว  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทาง อบต.ไผ่เขียว ได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเยาวชน 4 ดี สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่เขียว โดยมี นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ,นายปรีชา มณีพูนทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว,คุณครู,อาจารย์,นักเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและมีวิทยากรให้ความรู้จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภัทรวดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว.

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 14.14 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X