หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่เขียว  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว มอบให้นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้กับผู้อายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงวัย พัฒนาสภาพร่างกาย จิตใจให้สดชื่น แจ่มใส แข็งแรง  ได้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงในวัยไล่เลี่ยกัน เสริมสร้างทัศนคดีที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และคนทั่วไป เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยการออกมาทำกิจกรรมร่วมกันในสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.ขอขอบคุณ นายปรีชา มณีพูนทรัพย์ รองนายก อบต.ไผ่เขียว ที่เป็นผู้มอบของรางวัลให้กับนักกีฬาทุกคนด้วยคะ.

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 14.02 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X