หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายให้กับโรงเรียนบ้านหนองรัก  
 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนบ้านหนองรัก ว่าพบยุงลายชุกชุมเป็นจำนวนมากเนื่องจากเข้าฤดูฝนและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียน จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่เขียว ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายให้แก่โรงเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 11.04 น. โดย คุณ ภาวิไล เขมันเขตกิจ

ผู้เข้าชม 4 ท่าน