หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย  
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว จำนวน 1 ราย จาก รพ.สต.ไผ่เขียวนายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว มอบหมายให้ นายปรีชา  มณีพูนทรัพย์ , นายเก่ง  หมั่นเขตรกรณ์ รองนายก อบต.ไผ่เขียว เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่เขียว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไผ่เขียว ,สมาชิก อบต. , ร่วมตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 13.40 น. โดย คุณ ภาวิไล เขมันเขตกิจ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X