หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ  
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันกับ อำเภอสว่างอารมณ์ , ผู้นำหมู่บ้าน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 15.04 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/26

ลำดับภาพที่ 2/26

ลำดับภาพที่ 3/26

ลำดับภาพที่ 4/26

ลำดับภาพที่ 5/26

ลำดับภาพที่ 6/26

ลำดับภาพที่ 7/26

ลำดับภาพที่ 8/26

ลำดับภาพที่ 9/26

ลำดับภาพที่ 10/26

ลำดับภาพที่ 11/26

ลำดับภาพที่ 12/26

ลำดับภาพที่ 13/26

ลำดับภาพที่ 14/26

ลำดับภาพที่ 15/26

ลำดับภาพที่ 16/26

ลำดับภาพที่ 17/26

ลำดับภาพที่ 18/26

ลำดับภาพที่ 19/26

ลำดับภาพที่ 20/26

ลำดับภาพที่ 21/26

ลำดับภาพที่ 22/26

ลำดับภาพที่ 23/26

ลำดับภาพที่ 24/26

ลำดับภาพที่ 25/26

ลำดับภาพที่ 26/26
<<
>>
X