หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาการแสดงชุดรำเซิ้งอีสานเกี่ยวกับประเพณี วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ในวันที่ 6,9 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ วนิดา สะมะถะเขตรการณ์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน