หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ” ประจำปีงบประมาณ 2563  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 16.31 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน